Persoonlijke leerdoelen opstellen in de zorg

03-02-2021

Niet alleen een plezierige werkomgeving, maar ook een drive om jezelf persoonlijk te blijven ontwikkelen is een belangrijke voorwaarde voor een vitale zorgsector. Door leerdoelen op te stellen daag je jezelf uit, kom je erachter wat je wel en niet leuk vindt en houd je plezier in het werk.

Wat zijn persoonlijke leerdoelen?

De juiste persoonlijke leerdoelen vertellen je wat je wil bereiken en hoe je daar richting aan moet geven door het vergaren van kennis en vaardigheden. Vooral dat laatste is van belang.

Bij een persoonlijk leerdoel gaat het erom dat je iets leert en dus niet een resultaat behaald hoeft te worden. Dus niet ‘er moeten minimaal 5 patiënten per uur worden behandeld’, maar ‘ik wil een effectievere manier van behandelen ontwikkelen’.

Stagiairs en studenten in de zorg, maar ook in andere vakgebieden, maken vaak gebruik van het opstellen van leerdoelen. Het gaat niet meer simpelweg om het lezen van een boek of het volgen van een vak, maar ook om jezelf af te vragen wat je daar uit wilt halen.

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling ben je nooit uitgeleerd, dus als zorgmedewerker kun je hier ook mee aan de slag. Niet alleen wordt het werk daardoor uitdagender, ook het werkplezier en het gevoel van autonomie krijgen een boost!

Wat is een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP)?

Het vastleggen van leerdoelen kan met behulp van een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Het is een afspraak tussen medewerker en leidinggevende, waarin de medewerker uitlegt waar zijn of haar competenties liggen, waarin diegene nog wil groeien en wat hij of zij wil bereiken in een bepaald tijdsbestek.

Als zorgmedewerker maak je deel uit van een product wat een patiënt tevreden of ontevreden naar huis stuurt. Door jezelf zoveel mogelijk te optimaliseren en erachter te komen waarom je dit werk doet en waarin je wil verbeteren draag je bij aan de kwaliteit van zorg.

Waarom leerdoelen opstellen?

Om ervoor te zorgen dat de ambities in het Persoonlijk Ontwikkelplan worden uitgevoerd, is het van belang dat deze vertaald worden naar duidelijke leerdoelen. Concrete leerdoelen geven richting in datgene wat je wil bereiken in een bepaald tijdsbestek en zorgen ervoor dat je het ook daadwerkelijk behaald.

Het resultaat is een vitalere en meer bevlogen medewerker die meer betrokken is in wat hij of zij doet. Vooral in de zorg kan dit ten goede komen, omdat de grote druk op deze sector vraagt om medewerkers die zowel fysiek als mentaal goed in balans zijn.

Tip: Maak je leerdoelen SMART

Een voorwaarde voor het stellen en behalen van leerdoelen is om ze SMART te maken. SMART doelen zijn concreet en sturen het juiste gedrag aan.

Bij gebruik van de SMART methode formuleer je leerdoelen aan de hand van de volgende punten:

  • Beschrijf een leerdoel zo Specifiek mogelijk. Een voorbeeld van een leerdoel kan zijn om meer tijd te besteden aan patiënten en minder aan administratieve werkzaamheden. Om dit doel zo specifiek mogelijk te maken, kan het behulpzaam zijn om rekening te houden met vijf W-vragen: Wat wil ik bereiken? Wie heb ik nodig om dit te bereiken? Waar en wanneer ga ik hiermee aan de slag? En waarom wil ik dit bereiken?
  • Zorg ervoor dat het leerdoel Meetbaar is. Een doel is onbruikbaar als je niet weet wanneer die wel of niet behaald is. Stel het doel daarom zo op dat jij of iemand anders het kan controleren. Bijvoorbeeld door te zeggen dat je per dag een half uur minder besteed aan administratie en dit gebruikt om persoonlijke gesprekken te voeren met patiënten.
  • Het is ook belangrijk dat een leerdoel Acceptabel is voor jezelf. Is dit echt datgene wat je wil bereiken? Vind je het daadwerkelijk belangrijk om meer tijd aan het bed te staan of hecht je meer waarde aan het optimaal gebruik maken van digitale systemen?
  • Het leerdoel moet Realistisch zijn. Door een leerdoel te moeilijk te maken, kan dit demotiverend werken. Is het wel haalbaar om per patiënt 20 minuten extra de tijd te nemen of kom ik dan niet voor middernacht thuis?
  • Als laatste onderdeel van de SMART methode is het van belang dat een leerdoel Tijdsgebonden is. Uitstellen is menselijk, maar wel te voorkomen. Zet daarom een begin- en einddatum op wanneer een doel bereikt moet zijn.

Voorbeelden van leerdoelen in de zorg

Probeer leerdoelen zo klein mogelijk te maken en splits grotere doelen op in kleinere doelen. Zo behaal je steeds successen waardoor je gemotiveerd wordt om nieuwe doelen te stellen. Een paar voorbeelden van concrete leerdoelen in de zorg:

  1. Ik ervaar lusteloosheid en wil meer plezier krijgen in mijn werk. Ik ga hier mee aan de slag door vanaf volgende week (datum) elke dag 3 dingen op te schrijven waar ik energie van kreeg op die dag en 3 dingen waar ik mij aan irriteerde. Na 4 weken ga ik dit evalueren, schrijf ik op waar ik het meest tegenaan loop en stap ik hiermee naar mijn leidinggevende. Het doel is behaald wanneer we samen een oplossing hebben gevonden.
  2. Ik wil meer betrokken zijn bij patiënten. Ik ga hier mee aan de slag vanaf (datum) door eerst minimaal 5 minuten met een patiënt in gesprek te gaan en daarna pas formulieren en checklists invullen. Ik doe dit elke dag bij minimaal 3 patiënten. Na 3 weken ga ik dit evalueren.
  3. Ik wil samen met mijn collega’s een programma ontwikkelen met leefstijl tips voor mijn hartpatiënten. Ik ga hier op (datum) mee aan de slag door 1 wetenschappelijk artikel per week te lezen met inzichten over de preventie van hart- en vaatziekten. De conceptversie moet klaar zijn op (datum) zodat die aan mijn manager kan worden voorgelegd.

Stimuleer ontwikkeling met Teamshape

Bij Teamshape stimuleren we het vormen van leerdoelen door medewerkers de dialoog aan te laten gaan met zijn of haar leidinggevende. Vanuit deze dialoog kan een persoonlijk ontwikkelplan worden opgesteld met de daarbij behorende leerdoelen.

Het vormen van leerdoelen wordt je gemakkelijk gemaakt. Aan de hand van een welzijn- en inzetbaarheidsanalyse die voorafgaat aan het gesprek wordt duidelijk waar je als medewerker staat en waar je aan kan werken.

De programma’s zijn voor zowel medewerker als leidinggevende bruikbaar bij het ontwikkelen van persoonlijke leerdoelen. Benieuwd hoe het werkt? Lees hier meer over Teamshape!

Meer werkplezier, hogere inzetbaarheid en minder verzuim

Teamshape betaalt zich terug

Meer weten? Bel 030-3050305 of mail naar info@teamshape.com