Teamshape en @arbo gaan samenwerken

24-12-2021

@arbo is een samenwerking van drie bedrijven: @arbo, @preventie en @reintegratie met een gedeelde visie op het verzuim- en gezondheidsbeleid voor werknemers. Teamshape helpt organisaties om het werkplezier en welzijn van hun medewerkers te vergroten om zo groei te kunnen realiseren.


Fynn van den Booren, Directeur @Arbo & Frank van der Linden, COO Teamshape

@arbo en Teamshape gaan samenwerken, zodat organisaties het beste uit beide werelden met elkaar kunnen verenigen. Als onderdeel van de samenwerking zal @arbo de diensten Teamshape Connect en Teamshape Synergy aanbieden. Teamshape zal op zijn beurt klanten die behoefte hebben aan een specialist in arbodienstverlening in contact brengen met @arbo.

Teamshape Connect faciliteert de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden en verhoogt de kwaliteit van het contact. De online software ondersteunt de voorbereiding en het gesprek zelf, inclusief verslaglegging en opvolging in de vorm van online trainingen. Het meeromvattende Teamshape Synergy versterkt de samenwerking binnen teams, stimuleert medewerkers om eigen regie te nemen en maakt persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend. Hoe de organisatie zich ontwikkelt wordt realtime inzichtelijk gemaakt in een managementdashboard. @arbo zal beide diensten, die daarvoor een aangepaste look-and-feel krijgen, aanbieden aan haar klanten.

Betere inzetbaarheid en meer werkplezier
Het Haarlemse @arbo onderscheidt zich door de hoge kwaliteit van de dienstverlening en adviezen, korte lijnen in de communicatie en de inzet van specialisten. Het bedrijf is met name actief in de sectoren retail en zorg, met klanten als Burger King, KFC, Meerlanden, Vechtstreek en Hilverzorg. Klanten van Teamshape die behoefte hebben aan een specialist op het gebied van arbodienstverlening worden door het bedrijf uit Harmelen met @arbo in contact gebracht.

Teamshape kan organisaties als PostNL, Albert Heijn, STERN en Sectorinstituut Transport en Logistiek tot zijn klanten rekenen. Dankzij de samenwerking zijn beide organisaties in staat om hun klanten verder te helpen op weg naar betere inzetbaarheid en meer werkplezier.

Teamshape Connect
De meeste gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers gaan over het werk. Er is echter steeds meer besef dat een gelijkwaardig, mens- en toekomst gerichte dialoog bijdraagt aan het werkplezier en welzijn van medewerkers en leidinggevenden. Blije medewerkers zijn productiever en verzuimen minder. Teamshape Connect helpt beide partijen om deze dialoog goed met elkaar te voeren. De leidinggevende kiest een thema voor het gesprek, waarna ondersteunende software alle stappen automatisch activeert, die nodig zijn om te komen tot een kwalitatief goede dialoog. Online ondersteuning door leiderschapsexpert Remco Claassen zorgt tezamen met gerichte tips voor een goede voorbereiding. Op basis van de voorbereiding op de dialoog en de evaluatie van de dialoog krijgt de organisatie zicht op wat er onderhuids speelt binnen een organisatie en kan zij - mede op basis van tips van werknemers - verbeteringen doorvoeren.

Lees meer over Teamshape Connect

Teamshape Synergy
Bij Teamshape Synergy staat de verbindende dialoog ook centraal. Hierbij wordt echter ook het eigenaarschap van medewerkers bevorderd en helpen we organisaties om een werkklimaat te creëren waarin persoonlijke en professionele ontwikkeling vanzelfsprekend is. Alle gesprekken, afgesproken acties en opleidingstrajecten worden automatisch door het programma bijgehouden, waardoor een realtime beeld ontstaat van de manier waarop de organisatie zich ontwikkelt. Dankzij deze objectieve weergave van de organisatieontwikkeling kunnen we medewerkers, leidinggevenden en daarmee de organisatie helpen te groeien.

Lees meer over Teamshape Synergy