Iedereen moet zich uitgenodigd,
gehoord en gesteund weten

Van organisatiebelang naar medewerker centraal

Over ons

Traditioneel staan de vaardigheden van de medewerker in dienst van het organisatiebelang. Wij draaien het om. Onze filosofie is dat een organisatie het belang van medewerkers centraal moet stellen: het is de taak van de organisatie om vaardigheden te ontwikkelen die de belangen van medewerkers faciliteren, in plaats van andersom.

Op die manier hoeven medewerkers niet meer zelf hun ruimte te creëren en die te vragen aan anderen, maar hebben ze die vanzelf al. Ze krijgen geen kennis of ervaring opgelegd, maar worden uitgenodigd om mee te denken en initiatieven te nemen. We hebben Teamshape ontwikkeld om deze ‘Copernicaanse revolutie’ in het denken over organisaties vorm te geven.

Zo ontstaat een breed gedeeld gevoel van vertrouwen en verbinding. Hierdoor nemen medewerkers initiatieven die goed zijn voor de organisatie en delen zij belangrijke stuurinformatie met hun leidinggevenden. Met als resultaat een toekomstbestendigere én productievere organisatie.

Continue ontwikkeling

Meer dan tien jaar houden we ons nu bezig met het toetsen en optimaliseren van gespreksvormen, apps en andere communicatiemiddelen. Allemaal om te bereiken dat iedereen in een organisatie zich uitgenodigd, gehoord en gesteund weet. En dan in het bijzonder de medewerkers op uitvoerdersniveau.

Privacy

Privacy is een belangrijke voorwaarde voor vertrouwen. Daarom bepalen medewerkers die gebruikmaken van Teamshape zelf welke informatie ze delen met hun leidinggevende. Antwoorden en andere informatie die medewerkers in Teamshape opgeven, worden geanonimiseerd en gebruikt voor analyses en overzichten. Deze gegevens zijn dus niet te herleiden tot een specifieke medewerker. Daarnaast registreert Teamshape verschillende persoonsgegevens. Dit vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Lees meer over onze werkwijze omtrent privacy en persoonsgegevens

ISO 27001 informatiebeveiliging

Sinds 2017 is zowel onze organisatie als het IT-systeem rondom Teamshape gecertificeerd voor ISO 27001, de internationale norm voor informatiebeveiliging. Deze certificering behelst dat de bedrijfsprocessen zijn vastgelegd en jaarlijks worden doorgelicht door een externe auditor. Voor de gebruikers komt het erop neer dat beveiliging, betrouwbaarheid en continuïteit van onze IT-systemen zijn gegarandeerd.

College van deskundigen

Teamshape wordt bijgestaan door een college van deskundigen. Zij helpen ons om de laatste wetenschappelijke bevindingen en ontwikkelingen rondom inzetbaarheid in onze software te integreren.

Professor dr. Tinka van Vuuren

Tinka is bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit. Tinka heeft een wetenschappelijk model ontwikkeld voor het nemen van eigen regie op duurzame inzetbaarheid, waarop ons programma gebaseerd is. Haar ervaring geeft ons unieke inzichten in nog effectievere methoden.

Professor dr. Gabriël Anthonio

Gabriël is bijzonder hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn wetenschappelijke achtergrond, levenservaring en praktijkervaring in de wereld van zorg, justitie en welzijn vormen een blijvende bron van inspiratie voor ons team.

Hans Groothuis

Hans is gespecialiseerd in internationalisering en certificering. Deze onderwerpen zijn van belang voor het merendeel van onze klanten. Hans heeft ervaring met blockchaintechnologie, een digitale oplossing voor kwaliteitsborging met veel toepassingsmogelijkheden.

Adriaan Heino

Adriaan is psycholoog en senior risicomanager. Vanuit Achmea is hij betrokken bij de verdere ontwikkeling van Teamshape en bij het analyseren van gedragsverandering op organisatie- en medewerkersniveau.

Remco Claassen

Remco verlegt de grenzen van het trainersvak met adaptieve online trainingsoplossingen die leidinggevenden ‘on the job’ relevante en direct toepasbare handvatten bieden. Zowel leidinggevenden als medewerkers profiteren hiervan in hun werkzaamheden.

Zelf zien hoe eenvoudig Teamshape werkt?

We geven je graag een impressie. Vul je gegevens in om met eigen ogen te zien dat Teamshape echt zo eenvoudig (en leuk!) is als wij beweren.

Bedankt, je ontvangt een e-mail.