Meer werkplezier
voor werkend Nederland

Wij hebben passie voor mensen en
organisaties: samen dragen zij zorg voor een
goed product of passende dienstverlening.

Teamshape

Ons team

Frank van den Belt
CEO

frank.vandenbelt@teamshape.com

Eric Tolboom
Manager Innovation & Development

eric.tolboom@teamshape.com

Astrid Renes
Product Manager

astrid.renes@teamshape.com

Brian Tolboom
IT-Manager

brian.tolboom@teamshape.com

Yonggui Hu
Developer

yonggui.hu@teamshape.com

Rick Tolboom
Marketing Manager

rick.tolboom@teamshape.com


College van deskundigen

Prof. dr. Gabriel Anthonio
Bijzonder Hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid

info@teamshape.com

Remco Claassen
Leiderschapsexpert persoonlijke effectiviteit, work-life balance en time-management

info@teamshape.com

Adriaan Heino
Psycholoog en senior risicomanager Gespecialiseerd in gedragsverandering en cultuur

info@teamshape.com

 

Resultaten

Teamshape in cijfers

  • Meer dan 100.000 gebruikers ondersteund bij inzetbaarheid en veiligheid
  • Meer dan 1.000.000 interventies gestart
  • Meer dan 20.000 dialogen ondersteund
Onze geschiedenis

Meer dan 12 jaar ervaring

Meer dan 12 jaar houden we ons nu bezig met het toetsen en optimaliseren van gespreksvormen, apps en andere communicatiemiddelen. Allemaal om te bereiken dat iedereen in een organisatie zich uitgenodigd, gehoord en gesteund weet. En dan in het bijzonder de medewerkers op uitvoerdersniveau.

Privacy & beveiliging

AVG-compliant, certificering informatiebeveiliging

Alle registraties vinden plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zonder toestemming van een individuele medewerker verwerken we van die persoon geen gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat we de wet naleven. Bovendien hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend, waarmee ze verklaren op een zorgvuldige manier om te gaan met de persoonlijke gegevens van de Teamshape-gebruikers

ISO 27001 informatiebeveiliging
Sinds 2017 is zowel onze organisatie als het IT-systeem rondom Teamshape gecertificeerd voor ISO 27001, de internationale norm voor informatiebeveiliging. Deze certificering behelst dat de bedrijfsprocessen zijn vastgelegd en jaarlijks worden doorgelicht door een externe auditor. Voor de gebruikers komt het erop neer dat beveiliging, betrouwbaarheid en continuïteit van onze IT-systemen zijn gegarandeerd.

Meer werkplezier, hogere inzetbaarheid en minder verzuim

Teamshape betaalt zich terug

Meer weten? Bel 030-3050305 of mail naar info@teamshape.com