Waarom stijgt het ziekteverzuim in de zorg? En hoe lossen we het op?

02-03-2021

Het ziekteverzuim in de zorg- en welzijnssector laat al jaren een stijgende lijn zien. De verwachting is daarnaast dat het verzuim de komende jaren alleen maar blijft toenemen. Hoe kan dat en hoe zorgen we voor een andere richting?

Cijfers ziekteverzuim in de zorg

In elke sector lijkt het ziekteverzuim te stijgen, blijkt uit onderstaande grafiek van het CBS. Vooral langdurig ziekteverzuim (langer dan zes weken) lijkt de oorzaak te zijn voor de stijgende lijn. Dit komt omdat steeds meer mensen burn-out klachten ervaren door een 24-uurs economie en daardoor voor een langere tijd uitvallen. Ook de corona crisis is dit jaar van grote invloed geweest voor de toename in verzuim.

En terwijl we volop in de strijd zitten tegen het coronavirus, zien we dat het ziekteverzuim in de zorg in 18 jaar tijd nog nooit zo hoog is geweest.

De zorgsector spant hiermee in 2020 de kroon in vergelijking tot andere bedrijven. Vooral in verpleeg- en verzorgingstehuizen ligt het verzuimpercentage hoog, ruim 8,2% in 2020.

Maar niet alleen dit jaar zijn de percentages hoger dan andere jaren. Ook in 2018 en 2019 was de zorgsector de grootste groep met uitval door ziekte. Daarnaast kampen we al sinds 2015 met een onverminderde toename van ziekteverzuim, waarin de corona crisis dit nog even heeft aangedikt.

Bron: CBS

Bekendste oorzaken

Het langdurig verzuim is de grootste oorzaak voor het doen stijgen van het totale verzuim. Steeds meer medewerkers van zowel jong als oud vallen uit voor een langere periode uit door mentale problematiek. Het zorgpersoneel ervaart stress door extra uren die gemaakt worden en administratief werk wat daar nog weer bovenop komt. Er is veel werk te doen, maar te weinig mankracht om het bij te benen.

In 2019 luidde de UWV al een noodklok over een steeds groter wordend tekort aan verplegend personeel. Toendertijd gingen ze uit van ruim 140.000 moeilijk vervulbare vacatures voor verzorgend en verplegend personeel. Met een toename in werkdruk en stress wordt dit tekort nog groter en ontstaat er een sneeuwbaleffect in de verzuimpercentages.

De tekorten worden ook niet verholpen doordat de zorgvraag afneemt. Integendeel, we hebben namelijk te maken met vergrijzing (een steeds ouder wordende bevolking) en ontgroening (een afname in het geboortecijfer). Het aandeel ouderen in Nederland is daardoor een stuk groter dan het aandeel van jonge mensen. En zij hebben vaak meer zorg nodig.

Mede doordat we met elkaar steeds ouder worden, krijgen we ook meer te maken met daarbij passende ziektes. Denk aan een toename in chronische ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziektes, Alzheimer en kanker.

Hoe krijgen we de verzuimcijfers weer omlaag?

Tot nu toe wordt er steeds op gehamerd dat meer personeel nodig is. Dat is niet onwaar, maar daarvoor moeten eerst meer mensen een opleiding gaan volgen. En daar kunnen we niet op wachten.

Bovendien is er weinig tijd om nieuw personeel in te werken, waardoor net afgestudeerden twijfelen of dit wel het vakgebied is waarin ze willen werken.

We moeten eerst kijken naar het huidige personeel. Hier blijkt namelijk sprake te zijn van een ontevredenheid over de werkdruk, een gevoel van autonomie, betrokkenheid, ondersteuning en waardering. Allerlei factoren die leiden tot burn-out klachten, wat zich uit in langdurig ziekteverzuim.

En het behouden van personeel kan al tot zo’n 17.500 tekorten schelen! Investeren in de betrokkenheid en het werkplezier van zorgpersoneel staan daarom voorop. Zorg ervoor dat je medewerkers tevreden houdt en biedt passende loopbaanbegeleiding aan. Zet diegene die aan het rand van het bed staan centraal en laat ze meebeslissen over beleid. Ondersteun waar nodig en laat personeel zo veel mogelijk de eigen regie pakken.

Voorkom verzuim in de zorg met Teamshape

Passend werk aanbieden en meer eigen regie creëren bij medewerkers is wat nodig is om de verzuimcijfers weer te doen laten dalen. Maar hoe pak je dat aan?
Teamshape heeft een scala aan programma’s die ondersteunend zijn bij het behouden van personeel. Hiermee kunnen wij zorgen voor een afname van 25% in verzuim. Dat zou betekenen dat de 6% van het ziekteverzuim in de zorg wordt verlaagd naar 4,5%. En dat cijfer is al in geen jaren meer aangetoond!

Benieuwd hoe we dat doen? Lees hier meer informatie en vraag een vrijblijvende demo aan!

Meer werkplezier, hogere inzetbaarheid en minder verzuim

Teamshape betaalt zich terug

Meer weten? Bel 030-3050305 of mail naar info@teamshape.com