Werkplezier in de zorg: Wat is het? En hoe kunnen we het herstellen?

29-01-2021

Het jaar 2020 heeft inzicht gegeven in het belang van de zorgmedewerkers, hoe kwetsbaar deze groep is en hoe cruciaal het is dat ze zich zowel fysiek als mentaal vitaal voelen. Hoe zorgen we ervoor, ook na COVID-19, dat het ziekteverzuim binnen deze beroepsgroep zo laag mogelijk blijft? De oplossing kan liggen in het vergroten van het werkplezier.

Wat is werkplezier?

Werkplezier ontstaat wanneer je meer of net zoveel energie haalt uit het werk als erin wordt gestopt. Die energie kan zitten in financiële beloningen, maar daarnaast ook in emotionele waardering, zingeving en een gevoel van autonomie. De tevredenheid van een patiënt, een leidinggevende die vertelt dat je onmisbaar bent en zien dat jouw ideeën daadwerkelijk geïmplementeerd worden zijn goud waard.

Waarom werkplezier in de zorg afneemt

Onze vraag naar zorg stijgt, maar het aanbod gaat hier niet in mee. Integendeel zelfs. Dit jaar bleek dat de instroom van nieuwe verplegenden en verzorgenden nog steeds daalt en de uitstroom ervan groeit (Nursing, 2020).

Het betekent dat enerzijds de druk op de huidige medewerker steeds groter wordt, maar aan de andere kant te weinig rekening wordt gehouden met zijn of haar behoeften. De balans tussen de hoge belasting van het personeel en een gevoel van eigen regie is hierbij niet in evenwicht, waardoor medewerkers uitvallen of ontslag nemen.

Maar de verwachting is wel dat de vraag naar zorg voorlopig blijft toenemen door onder andere de vergrijzing en ontgroening (VTV, 2018). Het is daarom belangrijk dat we het arbeidsverzuim en verloop van zorgmedewerkers zoveel mogelijk terugdringen. En dit kan door te focussen op werkplezier.

Tips om werkplezier te herstellen

Makkelijker gezegd dan gedaan, dat inzetten op werkplezier. Vooral als er echt hard gewerkt moet worden, zoals in de zorgsector. Hoe zorg je als leidinggevende voor blije, vitale medewerkers en minder stress op de werkvloer? Een viertal tips die vandaag de dag al gebruikt kunnen worden:

1. Ga de dialoog aan.

Hoe meer een werknemer het gevoel heeft dat er wordt geluisterd, hoe meer hij of zij zich verbonden voelt met een organisatie. Daarnaast is het als leidinggevende waardevoller om te vragen aan het team hoe het werkplezier vergroot kan worden, in plaats van alleen maar zelf oplossingen te verzinnen.

2. Creëer een open werkomgeving.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 werknemers kampt met psychische problemen (Berenschot, 2020). Door een werkomgeving te creëren waarin openheid en vertrouwen vanzelfsprekend zijn, wordt het taboe op het uitspreken van gevoelens van verdriet, stress of boosheid verkleind.

3. Maak regelmatig een ommetje

Maak gebruik van pauzes door je ook echt even af te sluiten van de werkvloer. Haal even een frisse neus in plaats van bijvoorbeeld je berichten en mails te checken. Dat maakt je hoofd leeg en schept ruimte voor creativiteit.

4. Zet een ideeënbus neer of organiseer een wekelijks walk-in-uur.

Hiermee verlaag je de drempel voor een medewerker om problemen aan te geven of nieuwe dingen in te brengen.

Werkplezier vergroten met Teamshape

Bij Teamshape staat werkplezier voorop! Daarom hebben wij programma’s ontwikkeld die zowel medewerkers als managers ondersteunen in het vergroten hiervan. Gemakkelijke maar uitdagende programma’s waarmee zowel de medewerker als de leidinggevende nieuwe skills aanleert voor het vergroten van het werkplezier. Het resultaat? Aanzienlijk minder arbeidsverzuim en een betere inzetbaarheid.

De weg naar kwalitatief betere zorg begint bij gezonde zorgverleners. Reis je mee?

Meer werkplezier, hogere inzetbaarheid en minder verzuim

Teamshape betaalt zich terug

Meer weten? Bel 030-3050305 of mail naar info@teamshape.com