Een dalende arbeidsproductiviteit: wat moeten we doen?

15-06-2020

Ongeveer een half jaar geleden bleek de arbeidsproductiviteit in 2016 met 0,5% gedaald te zijn, maar dit cijfer is nooit groot in het nieuws geweest. Toch is het een bijzonder cijfer, aangezien men in tijden van steeds sneller en slimmer in ieder geval een tegenovergesteld percentage verwacht. Sinds het begin van de 21e eeuw vlakt de groei in arbeidsproductiviteit al af. Dat is logisch, omdat voor die tijd de grote ontwikkelingen hebben plaatsgevonden (internet, auto’s, machines, etc.). Maar in 2016 was er voor het eerst sprake van negatieve groei, wat gelijk staat aan achteruitgang. Hoe kan dit en hoe zorg je opnieuw voor groei?

Arbeidsproductiviteit is een maatstaf voor economische groei, het beschrijft hoeveel personeel je nodig hebt om een product te leveren. Een groei in arbeidsproductiviteit vindt plaats wanneer je minder mensen nodig hebt om hetzelfde product te leveren, door bijvoorbeeld de inzet van machines of beter geschoolde mensen. Zo kan er meer geproduceerd worden en dat zorgt voor een stijging in inkomen en omzet. Omdat door de inzet van technologie de arbeidsproductiviteit erg is gestegen, denken veel economen dan ook nog steeds dat investeringen in dit soort goederen helpen om de arbeidsproductiviteit te verhogen. De inzet van slimmere systemen kan zeker bijdragen, maar de winst blijkt vaak niet heel groot meer te zijn. De oplossing voor echte groei van arbeidsproductiviteit is eigenlijk dichterbij, en duurzamer dan u denkt.

Uit een onderzoek van het ADP kwam naar voren dat ongeveer 97% van de werknemers het gevoel heeft niet alle vaardigheden in te kunnen zetten, en daardoor niet productiever is. De oorzaak is vaak een inefficiënt management, dat frustreert in plaats van motiveert. Dit klinkt voor velen als bekend of minstens herkenbaar in de oren, maar tegelijkertijd worden er ook geen stappen ondernomen en stagneert de organisatie langzaam steeds meer. Om weer een groei in de arbeidsproductiviteit te creëren, is niet per se verandering nodig in het werk zelf, maar in de connectie tussen medewerker en leidinggevende. Vooral in tijden van thuiswerken is het heel belangrijk om als werknemer een gevoel van ondersteuning te ervaren en als leidinggevende te ontdekken waar onbegrip en onduidelijkheid bestaan. Niet alleen voor de medewerker biedt dit meer kansen voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook beantwoordt het simpele, maar toch deels onbeantwoorde vragen van de leidinggevende zoals: wie doet wat? Wordt er gewerkt aan de projecten met de hoogste prioriteit? Hebben ze de mogelijkheid om met de juiste tools te werken en is er toegang tot de juiste informatie? Is het haalbaar om werk op tijd af te krijgen? Door regelmatig de dialoog aan te gaan zullen struikelblokken helder worden en verdwijnen, waardoor de arbeidsproductiviteit weer zal stijgen.Auteur: Astrid Renes
Programmamanager Teamshape

Heeft u een vraag over dit artikel of over Teamshape?
Klik hier om contact op te nemen