De focus verleggen: van KPI naar energie

17-08-2020

Organisaties investeren de laatste jaren steeds meer in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In onze 24-uurs economie en complexe arbeidsmarkt zijn namelijk mensen nodig die productief en flexibel zijn en een hoge mate van inzetbaarheid hebben. Bedrijven implementeren bijvoorbeeld online trainingen of cursussen voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Vaak blijkt echter dat maar weinig medewerkers gebruik maken van deze tools of niet weten dat ze er überhaupt zijn. Voor wie echt vitale en verantwoordelijke medewerkers wil is daarom meer nodig dan alleen een ‘ontwikkelwinkel’.

Een aantal maanden geleden kwam het rapport WERKonderzoek 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit. Hoewel dit rapport voornamelijk over de publieke sector gaat, zijn de aanbevelingen toepasbaar op meerdere sectoren. De lijst van verbeterpunten luidde ongeveer als volgt:

  • De organisatiecultuur is een belemmering om optimaal te presteren;
  • Er is weinig ruimte voor openheid;
  • Er is sprake van gebrekkige samenwerking;
  • Er is onvoldoende ruimte om te leren;
  • De missie van de organisatie is voor velen onduidelijk.

Kijkend naar deze lijst lijkt het maar om één ding te gaan: in veel organisaties heerst een bedrijfscultuur waar een open dialoog tussen leidinggevende en medewerker taboe is. Maar om de inzetbaarheid van medewerkers daadwerkelijk te verhogen, is het essentieel dat het traditionele ‘top-down’ wordt verruild voor ‘gelijkwaardigheid’. De denkwijze dat omzet voornamelijk wordt gerealiseerd door vast te houden aan prestatiemanagement en KPI’s gaat niet meer op. Zo vindt ook Karin Tenelius, oprichtster van het Zweedse Tuff Leadership Training. Tenelius is met haar organisatie voorstander van het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en autonomie van de medewerker: “Managers zijn te lang blijven hangen in het klassieke baas-paradigma, dat is achterhaald leiderschap. Werknemers zijn mondiger en zelfstandiger geworden en zijn uitstekend in staat om meer verantwoordelijkheid te nemen.” Het belangrijkste middel om te transformeren naar een bedrijfscultuur waar betrokkenheid, autonomie en openheid vanzelfsprekend zijn is daarom het voeren van een sterke dialoog. Geen gesprek over cijfers en targets, maar over energie en werkplezier. Vragen als ‘Hoe kan ik als jouw leidinggevende het beste in je naar boven halen?’ en ‘Kun je een goede balans vinden tussen privé en werk?’ doen het een stuk beter. Er ontstaat een diepere verbinding, een wederzijdse verantwoordelijkheid en het schept een vertrouwensband. Medewerkers worden bewust van hun eigen competenties en hoe ze die in kunnen zetten. En dat betekent winst voor de medewerker, de leidinggevende én de organisatie. De sleutel tot succes is dus geen ingewikkeld managementmodel, maar slechts een goed gesprek.Auteur: Astrid Renes
Programmamanager Teamshape

Heeft u een vraag over dit artikel of over Teamshape?
Klik hier om contact op te nemen