Positieve werksfeer
verbetert inzetbaarheid

Voor medewerkers in de bouw en installatie

Teamshape helpt bij bespreekbaar maken hoge werkdruk

Elektriciens, loodgieters, ingenieurs, productieleiders, onderhouds- en installatiemonteurs: we hebben er veel te weinig van. En het tekort in de industriesector zal alleen maar toenemen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat er tot 2023 ruim 100.000 nieuwe arbeidskrachten nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Volgens het EIB heeft de coronacrisis hier op termijn weinig invloed op: na een krimp in 2020 en 2021 zal al snel herstel volgen. En daarmee blijven de problemen van de hoge werkdruk op lange termijn spelen: veel ziekteverzuim, hoge uitstroom en gevaarlijke situaties.

In 2019 waren er zo’n 250.000 woningen te weinig in Nederland, een enorm tekort. Daarnaast moeten bestaande huizen worden verduurzaamd en zijn er ook arbeidskrachten nodig voor andere categorieën, zoals kantoren en infrastructuur. Bovendien dreigen opdrachtgevers steeds vaker met opleverboetes wanneer het werk niet op tijd af is. Sommige bouwbedrijven schakelen zelfs regelmatig onvoldoende gecertificeerd personeel in. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Duurzame inzetbaarheid door positieve werksfeer

Uit onderzoek van het EIB blijkt dat ongeveer de helft van het uitvoerend technisch en administratief (UTA) personeel een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart. En die druk leidt tot werkstress, slechter slapen, mentale klachten en minder efficiënt werken. Volgens werkgevers worden er meer fouten gemaakt op de werkvloer.

De hoge werkdruk is ook zichtbaar aan het ziekteverzuim: dat steeg van 5,8 procent in 2019 naar 6,7 procent in 2020. Daarmee is het verzuim in de industrie het hoogst van alle sectoren. Volgens het SCP staat aandacht voor duurzame inzetbaarheid nog niet hoog op de agenda binnen de industrie. ‘Gezond langer doorwerken is voor deze sector een aandachtspunt. In vergelijking met andere sectoren is uitstroom door ziekte of arbeidsongeschiktheid hoog.’

De oplossing

Teamshape

Het EIB wijst op een drietal manieren om de werkdruk te verminderen: het werk anders organiseren, het onderwerp bespreekbaar maken en meer ondersteunend personeel aannemen. Medewerkers geven aan dat een lage werkdruk voornamelijk ontstaat door een positieve werksfeer. Belangrijke zaken als werkdruk bespreekbaar maken en werkplezier vergroten is precies waar we Teamshape voor hebben ontwikkeld.

Teamshape is een verzameling van geavanceerde zelflerende digitale oplossingen rondom de Teamshape Dialoog: een verbindend gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Hierdoor zijn teamleiders beter in staat de ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen, die op hun beurt regie over hun ontwikkeling nemen. En dat bevordert de veiligheid op de werkvloer, de werksfeer en de inzetbaarheid van medewerkers. Lees meer over Teamshape en de Teamshape Dialoog

Onze resultaten

De Teamshape Dialoog verbetert de samenwerking tussen medewerkers en leidinggevenden door verbindende en open dialogen. Medewerkers voelen zich gehoord en serieus genomen, en leidinggevenden krijgen inzicht in hoe ze het werk beter en plezieriger kunnen inrichten.

Dat leidt tot merk- en meetbare resultaten: tot 25 procent minder verzuim en tot 11 procent minder personeelsverloop. En door betere communicatie wordt de werkomgeving niet alleen efficiënter en plezieriger, maar ook veiliger. Dankzij Teamshape gebeuren er tot 22 procent minder ongelukken op de werkvloer. De digitale dialoog en voorafgaande analyse zijn eenvoudig in gebruik via een app op smartphone of tablet. Daarmee nemen er twee tot drie keer zoveel medewerkers deel aan het programma.

We introduceerden Teamshape onder meer bij de koninklijke BAM Groep, waar we een veranderprogramma invoerden voor 6.500 medewerkers. Dit deden we met een onlineapplicatie voor veilige en duurzame verkeersdeelname. Na een jaar waren de incidenten met maar liefst 22 procent afgenomen. En dat bleef niet onopgemerkt: BAM ontving hiervoor het keurmerk Veilig en Duurzaam op Weg. Daarnaast werd er al binnen twee maanden na aanvang van het onlineprogramma 3 procent minder CO2 uitgestoten door de bouwgroep.

TNO: extra productiviteit t.w.v. € 257.000 per 1.000 medewerkers

De kosten-baten-tool van TNO laat zien wat werken aan duurzame inzetbaarheid oplevert in termen van productiviteit. Het blijkt dat een verbetering van de rol van de leidinggevende én van de kwaliteit van de dialoog al een toename van € 257.000 per 1.000 medewerkers kan betekenen. Alle organisaties die in 2019 volgens richtlijnen van het Teamshape-programma hebben gewerkt zijn daar ruimschoots in geslaagd.

Medewerkers
na de Teamshape Dialoog

%

Geeft aan dat het gesprek zijn of haar motivatie heeft vergroot

%

Is meer geïnspireerd om aan inzetbaarheid te werken

%

Geeft aan dat de relatie met de leidinggevende is verbeterd

Leidinggevende
na de Teamshape Dialoog

%

Van de gesprekken leidt tot meer motivatie voor het werk

%

Van de medewerkers wil zich ontwikkelen en daarbij geholpen worden

%

Wil werken aan de verbetering van werkomstandigheden

Meer werkplezier, betere inzetbaarheid en minder verzuim:

Teamshape betaalt zichzelf terug

en is dankzij de maandelijkse licentievergoeding bijna direct winstgevend.
Meer weten? Bel 030-3050305 of mail naar info@teamshape.com