Opdrachtgever

Touringcarbedrijf Pouw Vervoer

Project

Duurzame inzetbaarheid

Aantal medewerkers

150 medewerkers

Touringcarbedrijf Pouw Vervoer

Teamshape verlaagt ziekteverzuim met 38%

Pouw Vervoer is met 150 medewerkers een van de grootste touringcarbedrijven van Nederland. Directeur Johan Pouw heeft het welzijn van zijn medewerkers en de klanttevredenheid hoog op de agenda staan. Hij twijfelde dan ook geen seconde toen Achmea het aanbod deed om het Teamshape-programma uit te rollen.

De dialoog blijkt cruciaal

Alle 150 medewerkers volgden de Teamshape-dialoog. Nico Beekman speelt als manager een centrale rol en was blij verrast met de input die medewerkers inbrachten. Onze werkomstandigheden worden hierdoor beter en het werkplezier neemt ook nog eens toe. Of dat positief is? Ons verzuim nam in korte tijd met 38% af en de klanttevredenheid neemt toe. Wat wil je als organisatie nog meer, aldus Nico Beekman.

Ondersteuning leidinggevenden

Teamshape biedt leidinggevenden van Pouw Vervoer handvatten om medewerkers te stimuleren hun eigen regie te nemen. Dit versterkt in hoge mate de onderlinge samenwerking. De online trainingen van Remco Claassen, de hoogst beoordeelde managementtrainer van Nederland, bieden oplossingen om alle medewerkers in hun kracht te zetten.

Meer over Teamshape

Onderscheidend aan de aanpak van Teamshape is het realiseren van een verbindende en meetbare dialoog. Zowel medewerkers als leidinggevenden beschikken over handvatten om persoonlijk leiderschap te nemen. Slimme procedures en tools borgen de voortgang en het resultaat.

Door Teamshape neemt de eigen regie op duurzame inzetbaarheid toe bij 68% van de deelnemers. 81% van de leidinggevenden geeft aan dat deelnemers door de inzet van Teamshape meer gemotiveerd en betrokken zijn. En maar liefst 78% van de medewerkers heeft na de Teamshape-dialoog meer vertrouwen in de organisatie. Incidenten en verzuim nemen hierdoor aanzienlijk af.