Opdrachtgever

RPS

Project

Duurzame mobiliteit

Aantal medewerkers

400

RPS

RPS medewerkers rijden aantoonbaar veiliger en duurzamer

Maarten Wijnhoven, Director of Operations bij RPS, heeft vrijdag 31 augustus 2018 het Keurmerk ‘Veilig en duurzaam op weg’ in ontvangst genomen uit handen van Koos Spee, voormalig landelijk verkeersofficier van Justitie. Het bedrijf ontvangt het keurmerk voor de inspanningen die het doet met de inzet van elektrische auto’s en de succesvolle implementatie van het programma van Teamshape.

Het wagenpark van RPS bestaat uit een aantal vol-elektrische poolauto’s die volledig 100% elektrisch zijn aangedreven. Veiliger en zuiniger rijden gaat echter verder dan het bezit van een innovatieve auto. Zo geeft RPS haar medewerkers sinds 2017 toegang tot het programma van Teamshape.

Het programma maakt automobilisten meer bewust van de gevaren in het verkeer en hoe zij brandstof kunnen besparen. De weggebruikers vinden er onder meer tips over het Nieuwe Rijden, trainingen, verkeers(inzicht)testen en een verkeerseducatieprogramma.

Resultaten

Een investering die zijn vruchten afwerpt. Zo is bij RPS de CO2-uitstoot sinds de invoering van het programma met 13% gedaald. Ook ligt het gemiddelde brandstofgebruik ten opzichte van een gemiddeld wagenpark 25% lager. Bovendien waren de weggebruikers die actief waren minder vaak betrokken bij verkeersongevallen. Verder is het aantal schades (type 1 t/m 3) met ruim 40% afgenomen.

Type 1: aanrijding met persoonlijk letsel
Type 2: aanrijding zonder persoonlijk letsel
Type 3: materiële schade vanaf 1500 euro

CO2-prestatieladder

RPS heeft ervoor gekozen om ‘klimaatbewust presteren’ te laten vastleggen in de CO2-prestatieladder, die door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) wordt gewaarborgd. De CO2-prestatieladder is een handig instrument om vorm en inhoud te geven aan duurzaam ondernemen. Met de prestatieladder stuurt RPS met name op concrete resultaten, zoals beperking van CO2-uitstoot van zakelijk verkeer, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

 

Opmerking: onze merknaam Teamshape is geïntroduceerd in mei 2020 en was tijdens de samenwerking met deze organisaties nog niet doorgevoerd.