Opdrachtgever

KLM Ground Services

Project

Veiligheidsgedrag optimaliseren

Aantal medewerkers

150

KLM Ground Services

Veiligheid verankerd in bedrijfscultuur

KLM gaf Invitra de opdracht om het hele veiligheidsproces van de sleepdienst van Aircraft Services onder de loep te nemen. Omdat er een duidelijk veiligheidsprobleem was, hadden daar al diverse verbeterprogramma's gedraaid. Het gedrag bleef echter onveranderd en de incidenten namen niet af.

Onderzoek van Invitra wees uit dat de mannen van de sleepdienst zeer gemotiveerd en goed opgeleid zijn. KLM doet veel aan scholing, maar toch was er een duidelijk veiligheidsprobleem. Het gevoel voor veiligheid en de zorg daarvoor zat niet voldoende tussen de oren van de medewerkers. Daar waren twee redenen voor: de grote tijdsdruk en allerlei intermenselijke verhoudingen.

Met die bevindingen is in samenwerking met KLM een plan van aanpak uitgewerkt. Het eerste doel was om de aandacht voor meer veiligheid beter te verankeren in de bedrijfscultuur. Om dat te bereiken moest er gewerkt worden aan een heldere koers: het uitlijnen van de missie en visie op het gebied van veiligheid van de organisatie en het commitment van alle medewerkers.

Vervolgens is gezorgd dat er binnen KLM meer integraal wordt nagedacht over veiligheid. Het is natuurlijk goed als het topmanagement een Safety Policy Statement tekent. Maar hoe vertaal je dat naar de werkvloer? Door het aangaan van een toekomstgerichte dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers waarin verbinding en vertrouwen de essentie vormt, bleek het (veiligheids)gedrag van de medewerkers positief te veranderen.

Na een kleine drie jaar is het resultaat bijzonder te noemen: er heeft in deze periode geen enkel groot incident in de klasse drie plaatsgevonden en het aantal incidenten, klein en groot, is met 50% afgenomen.

 

Opmerking: onze merknaam Teamshape is geïntroduceerd in mei 2020 en was tijdens de samenwerking met deze organisaties nog niet doorgevoerd.