Teamshape Dashboard:
stuurinformatie realtime inzichtelijk

Complexe data helder in beeld

Duurzame inzetbaarheid en toekomstbestendigheid

Alle informatie die Teamshape verzamelt komt samen in een overzichtelijk dashboard met waardevolle stuurinformatie. Dit geeft organisaties realtime inzicht in de ontwikkeling op het gebied van duurzame inzetbaarheid en toekomstbestendigheid.

Compleet beeld

op 3 niveaus

Teamshape verzamelt en analyseert de geanonimiseerde antwoorden die medewerkers geven in de welzijn- en inzetbaarheidsanalyse. Dit geeft inzicht in de manier waarop het werk nog beter en plezieriger kan. Benchmarks en trendrapportages maken het mogelijk om afdelingen en organisaties onderling te vergelijken.

Ook de effectiviteit van de Teamshape Dialoog op de inzetbaarheid van medewerkers wordt bijgehouden. Hetzelfde geldt voor de trainingen die medewerkers volgen. Zo ontstaat een compleet beeld op drie niveaus: van de organisatie, het team en de medewerker.

Overzichtelijk gemaakt in 3 scores

Het Teamshape Dashboard maakt deze informatie inzichtelijk in drie scores:

1. Eigenaarschap

Gedragsverandering begint met eigenaarschap. Het management krijgt inzicht of eigenaarschap verbetert en of de werkomgeving dit voldoende stimuleert.

2. Vertrouwen

Vertrouwen is cruciaal voor duurzame gedragsverandering. Het management krijgt inzicht in de vaardigheden van de organisatie om het vertrouwen te optimaliseren.

3. Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Toekomstbestendige organisaties beschikken over medewerkers die willen en kunnen meegroeien met verandering. Het wordt inzichtelijk wat hiervan de succesfactoren zijn.

Toekomstgericht

Door de waardevolle maar complexe en gelaagde data samen te vatten in drie overzichtelijke scores zien managers in een oogopslag hoe de organisatie zich realtime ontwikkelt. En in welke richting ze eventueel moeten bijsturen. Het Teamshape Dashboard is daarmee geen achteruitkijkspiegel, maar een navigatiesysteem om te kijken of de organisatie de goede kant opgaat.

Privacy

Medewerkers bepalen zelf welke informatie zij delen met hun leidinggevende. Alle privacygevoelige informatie wordt zorgvuldig en geheel in overeenstemming met de AVG verwerkt. Lees meer

Meer werkplezier, betere inzetbaarheid en minder verzuim:

Teamshape betaalt zichzelf terug

en is dankzij de maandelijkse licentievergoeding bijna direct winstgevend.
Meer weten? Bel 030-3050305 of mail naar info@teamshape.com