Teamshape verkleint
de afstand

Voor medewerkers in Transport & Logistiek

Wat te doen aan personeelstekort en hoge werkdruk?

De sector transport & logistiek kampt met grote tekorten en hoge werkdruk. Met als gevolgen veel verzuim en verminderd werkplezier. Een hoge werkdruk leidt namelijk vaak tot stress, en dat komt de motivatie, tevredenheid en werksfeer niet ten goede. Maar liefst 26 procent van de medewerkers in de sector geeft aan te zijn uitgevallen door werkstress, zo blijkt uit onderzoek van Sectorinstituut Transport en Logistiek.

Naast hoge kosten leidt werkstress tot lagere productiviteit, verminderde kwaliteit van de diensten en een grotere kans op schade en ongevallen. In 2016 vonden er 70 dodelijke ongevallen plaats in distributiecentra, een toename van 14 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De aantrekkende economie is een mogelijke oorzaak: magazijnmedewerkers moeten sneller werken om hun targets te halen, er worden onervaren uitzendkrachten ingeschakeld en onvoldoende instructies gegeven.

Naast de economische groei zijn de voornaamste oorzaken voor personeelstekorten de lage instroom vanuit het onderwijs en de vergrijzing. Zeker die laatste factor zal de komende jaren het aantal vacatures doen toenemen. Zo is ruim een derde van de vrachtwagenchauffeurs – de beroepsgroep met de grootste tekorten binnen de sector – ouder dan 55 jaar. Van de buschauffeurs en trambestuurders is dat zelfs bijna de helft.

De oplossing

Teamshape

Teamshape is een verzameling van geavanceerde zelflerende digitale oplossingen rondom de Teamshape Dialoog: een verbindend gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Hierdoor zijn teamleiders beter in staat de ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen, die op hun beurt regie over hun ontwikkeling nemen. Het resultaat is merk- en meetbaar: meer werkplezier, betere inzetbaarheid en minder verzuim. Een bewezen medicijn tegen personeelsverloop. Lees meer over Teamshape en de Teamshape Dialoog

Onze resultaten

We introduceerden Teamshape onder meer bij KLM. Eerdere verbeterprogramma’s hadden het veiligheidsprobleem van de sleepdienst nog niet verholpen: het aantal incidenten bleef gelijk. En daarmee te hoog. Uit ons onderzoek bleek dat dat kwam door tijdsdruk en onderlinge verhoudingen. We initieerden toekomstgerichte dialogen tussen leidinggevenden en medewerkers, met verbinding en vertrouwen als essentie. Die veranderden het gedrag van de medewerkers op ingrijpende en positieve wijze.

Zo hielp onze methode ook bij touringcarbedrijf Pouw Vervoer. Alle 150 medewerkers volgden de Teamshape Dialoog, waardoor de managers de werkomstandigheden doelgericht konden verbeteren, het werkplezier aanzienlijk toenam en het verzuim in korte tijd met 38 procent daalde.

Bij vervoersbedrijf Connexxion onderzochten we de communicatie tussen chauffeurs en leidinggevenden. Met ons onlineprogramma trainden we chauffeurs op schadelastreductie en leidinggevenden op betere communicatie. Daarbij stroomlijnden we ook alle procedures en systemen. Dankzij onze methode bespaarde Connexxion in twee jaar tijd ruim 3 miljoen euro schade, een reductie van 20 procent.

TNO: extra productiviteit t.w.v. € 257.000 per 1.000 medewerkers

De kosten-baten-tool van TNO laat zien wat werken aan duurzame inzetbaarheid oplevert in termen van productiviteit. Het blijkt dat een verbetering van de rol van de leidinggevende én van de kwaliteit van de dialoog al een toename van € 257.000 per 1.000 medewerkers kan betekenen. Alle organisaties die in 2019 volgens richtlijnen van het Teamshape-programma hebben gewerkt zijn daar ruimschoots in geslaagd.

Medewerkers
na de Teamshape Dialoog

%

Geeft aan dat het gesprek zijn of haar motivatie heeft vergroot

%

Is meer geïnspireerd om aan inzetbaarheid te werken

%

Geeft aan dat de relatie met de leidinggevende is verbeterd

Leidinggevende
na de Teamshape Dialoog

%

Van de gesprekken leidt tot meer motivatie voor het werk

%

Van de medewerkers wil zich ontwikkelen en daarbij geholpen worden

%

Wil werken aan de verbetering van werkomstandigheden

Meer werkplezier, hogere inzetbaarheid en minder verzuim

Teamshape betaalt zich terug

Meer weten? Bel 030-3050305 of mail naar info@teamshape.com