Werken in het nieuwe normaal: tijd voor nieuwe ontmoetingen

15-07-2020

De coronacrisis. Inmiddels zitten we er al vier maanden middenin en daar lijken we langzaamaan ook mee te kunnen leven. De eerst niet-gebruikte zolderkamer is ondertussen omgebouwd tot kantoor. We zouden nu al wel gewend moeten zijn om de koffie alleen te drinken in plaats van met collega’s en meetings digitaal bij te wonen. De negatieve houding ten opzichte van het thuiswerken lijkt ook niet meer van toepassing te zijn. Eind april bleek zelfs dat een kwart van de thuiswerkers aangaf dit te willen voortzetten. De verwachting dat in juli 2020 het welzijn van de medewerker er weer op vooruit is gegaan, vergeleken met het begin van de crisis, is dan ook niet onlogisch. Gallup, een onderzoek- en adviesbureau, kwam echter afgelopen week met cijfers die een andere trend lieten zien.

Uit een onderzoek bleek dat in mei 2020 50% van de ondervraagde medewerkers het gevoel had goed voorbereid te zijn op het werk en zich verbonden te voelen met de organisatie. In juni 2020 bleek dit percentage met maar liefst 10% te zijn gedaald. Het lijkt het effect te zijn van wat vaker voorkomt bij een plotselinge verandering. Bij de uitbraak waren we innovatief, bekommerden we ons meer om elkaars welzijn dan normaal en voelden we ons (digitaal) verbonden. Nu de crisis langer aanhoudt en we het ‘nieuwe normaal’ niet meer zo nieuw vinden, verdwijnen gestaag deze gedragingen. Maar de uitdagingen rondom corona zijn nog steeds springlevend en onzeker. Bijvoorbeeld of er straks een tweede golf komt. Gallup komt daarom met drie manieren voor werkgevers om het investeren in duurzame inzetbaarheid en veerkrachtige medewerkers een nieuw leven in te blazen.

1. Kijk eerst naar de leidinggevende
Leidinggevenden zijn sinds mei 2020 slechter geïnformeerd en voorbereid, ervaren meer stress en de scheidingslijn tussen werk en privé is alleen maar dunner geworden. Dat is zorgelijk want leidinggevenden zijn voor 70% het spiegelbeeld van de prestaties die medewerkers leveren. Het welzijn van de leidinggevende is daarmee een goede voorspeller voor het functioneren van medewerkers. Om dit probleem aan te pakken moet het MT investeren in het voeren van één-op-één gesprekken met leidinggevenden. Behalve goed te luisteren naar wat er bij hen speelt, is het goed om de (nieuwe) organisatiedoelstellingen te bespreken. Hierdoor voelt de leidinggevende zich meer gesteund en wordt het vertrouwen vergroot.

Verbeter de communicatie
Als leidinggevende is het belangrijk om nieuwe informatie zo snel mogelijk door te spelen naar de rest van de organisatie, iets wat een uitdaging kan zijn. Zoals het MT het vertrouwen van een leidinggevende kan vergroten door de dialoog aan te gaan, zo kan een leidinggevende dat creëren bij de medewerker. Zie de leidinggevende daarom als een belangrijk communicatiekanaal. De leidinggevende krijgt hierdoor meer autonomie en heeft de kans om de verbinding met de medewerker te vergroten. Een leidinggevende die de verbindende dialoog aangaat met teamleden toont oprechte empathie en laat zien dat de ideeën en meningen van de medewerker ertoe doen. Hierdoor voelen zij zich meer gesteund en verhoogt het vertrouwen en het welzijn. En dit stimuleert de prestaties van medewerkers.

Iedere medewerker is er één
Niet iedereen ervaart dezelfde struikelblokken tijdens een crisis. Daarom is het belangrijk om de behoeften van medewerkers te leren kennen door naar hen te luisteren. Een unieke benadering van elke medewerker geeft blijk van oprechte betrokkenheid en interesse. Zodra de hoogste prioriteit van de leidinggevende is om het beste uit elke medewerker te halen en hierbij gebruik te maken van de dialoog, zal dit resulteren in meer betrokken medewerkers en minder compassiemoeheid. Maar hoe realistisch is het dat de leidinggevende dit kan zonder extra ondersteuning? Iedere medewerker heeft immers een individuele benadering nodig.

De coronacrisis blijft ook voor langere tijd nog onzeker en uitdagend. Door begrip en medeleven naar uw personeel te tonen wordt het draagbaarder. Maak daarom van de werkplek een plek van vertrouwen en verbinding, waar vitaliteit, autonomie en innovatie de drijfveren van elke leidinggevende zijn.Auteur: Astrid Renes
Programmamanager Teamshape

Heeft u een vraag over dit artikel of over Teamshape?
Klik hier om contact op te nemen