Waarom blijft het personeelstekort in de zorg maar toenemen?

07-03-2021

Het personeelstekort in de zorg bestond al lang voordat de coronacrisis zich aandeed. Waarom blijft dit tekort maar stijgen en wat kunnen we eraan doen? Het is tijd voor actie.

Personeelstekort in de zorg

Het personeelstekort in de zorg stijgt en er wordt gedweild met de kraan open. De alsmaar stijgende zorgvraag en het minder hard stijgende aanbod zorgt voor veel moeilijk vervulbare vacatures.

Tegelijkertijd gaat er weinig aandacht uit naar het huidige personeel, met als gevolg dat ze uitvallen door een hoge werkdruk. Hierdoor worden tekorten nog groter.

Dit is zorgelijk, want het personeelstekort leidt tot gevaarlijke situaties voor patiënten, meer fouten en onvoldoende opgeleid personeel.

Cijfers personeelstekort in de zorg

De instroom van nieuw personeel is het afgelopen jaar gedaald en de uitstroom is gestegen. Er verlaten dus meer mensen het vak dan dat er bij komen. Dit komt mede door de coronacrisis, maar er is meer aan de hand. In 2022 wordt een personeelstekort van 56.000 tot 74.000 zorgmedewerkers verwacht.

Ook verlaten medewerkers het vak steeds sneller. Zelfs jong en gemotiveerd personeel overweegt het vak al snel weer te verlaten – voornamelijk omdat ze weinig werkplezier ervaren. Van de vertrekkende medewerkers heeft 63,1% het vak al binnen 5 jaar verlaten.

Bron: CBS

Oorzaken van personeelstekort in de zorg

1. Coronacrisis

We kampen al een langere tijd met personeelstekorten in de zorg en dit is door corona verergerd. Voor de coronacrisis waren er vooral tekorten voor verplegend en verzorgend personeel. Tijdens de crisis ontstonden er ook tekorten op de SEH, IC en Covid-afdelingen in ziekenhuizen en verpleegafdelingen.
Bovendien vielen meer medewerkers uit doordat zij zelf besmet raakten. In totaal ging het in 2020 om een verzuimpercentage van 6,6%.

Bron: CBS

Daarnaast is er in deze crisissituatie weinig ruimte voor het inwerken van nieuw personeel, waardoor de uitstroom een stuk groter is dan de instroom.

2. Te hoge werkdruk

De voornaamste reden dat er zowel voor als tijdens de coronacrisis veel zorgmedewerkers uitvallen is een te hoge werkdruk. Bijna de helft van de zorgmedewerkers ervaren dit.

Een baan in de zorg is door de vele wisselende diensten sowieso al zwaar. Het ziektebeeld van patiënten wordt steeds complexer, waardoor het takenpakket ook om meer expertises vraagt. Ook een hoge regeldruk en administratieve lasten worden als reden opgegeven voor het stijgen van de werkdruk.

3. Relatief laag salaris

Hoewel er afgelopen jaar een bonus van €1000,- is uitgereikt, is het salaris voor verpleegkundige en verzorgende beroepen relatief laag. Voor een deel is het zelfs onmogelijk om rond te komen. Dit motiveert niet om in de zorgsector te blijven werken en zorgt voor meer uitstroom.

4. Geen inspraak

Uit een onderzoek door de commissie ‘Werken in de zorg’ is gebleken dat zorgmedewerkers weinig autonomie ervaren en er niet naar ze geluisterd wordt door werkgevers. Het personeel heeft een zwakke positie als het gaat om zeggenschap op de werkvloer.

Vooral verplegend en verzorgend personeel hebben weinig inspraak, terwijl dit de beroepsgroep is waar veel behoefte aan is. Het gevolg hiervan is dat veel bureaucratie en weinig zeggenschap leiden tot minder werkplezier en een grotere kans op uitval.

5. Te weinig aandacht

Goede zorg is liefdevolle aandacht voor patiënten en goed werkgeverschap is voldoende aandacht voor personeel. Dat laatste is nog te vaak niet het geval. In sommige organisaties wordt er niet meer aandacht gegeven aan personeel dan simpelweg de inplanning ervan.

Wanneer medewerkers niet worden behandeld als menselijk kapitaal en behoeftes niet gehoord worden, zorgt dit voor een stijging in ziekteverzuim.

6. Te zwaar voor medewerkers op leeftijd

Werken in de zorg is topsport en daardoor moeilijk vol te houden op oudere leeftijd. Hierdoor halen veel medewerkers de pensioenleeftijd van 67 jaar niet en stoppen ze eerder met werken.

7. Weinig loopbaanmogelijkheden

Uitdaging is een belangrijke eigenschap van leuk werk. Steeds beter worden en zo naar een nieuwe positie groeien is voor veel mensen een belangrijke drijfveer. In de zorg is deze mogelijkheid er helaas onvoldoende. Gebrek aan loopbaanmogelijkheden is één van de redenen dat medewerkers vertrekken.

Personeelstekort terugdringen met Teamshape

Veel oorzaken zijn te wijten aan slechte communicatie en weinig werkplezier. De druk op de zorg is hoog, maar er wordt weinig gedaan om het behapbaar te maken voor medewerkers. En hetgeen wat wordt bedacht, wordt bedacht zonder de mening en behoeftes van medewerkers hierin mee te nemen.

Bij Teamshape kunnen we geen oplossing bieden door middel van een salarisverhoging of minder coronapatiënten op de IC. Wel kunnen we helpen bij het centraal zetten van de zorgmedewerker.

Met onze software maken we het mogelijk om bij zowel de werkgever als werknemer meer werkplezier te creëren. We faciliteren en bemiddelen in de dialoog tussen leidinggevende en werknemer. Benieuwd hoe dat werkt? Bekijk onze diensten of neem contact met ons op!

Meer werkplezier, hogere inzetbaarheid en minder verzuim

Teamshape betaalt zich terug

Meer weten? Bel 030-3050305 of mail naar info@teamshape.com