Herdefinitie van personeelstekort in de zorg: tijd voor actie

15-05-2020

Vandaag de dag leven we in een samenleving die180 graden gedraaid is ten opzichte van wat we gewend waren, met een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. Zeker de zorgsector staat voor nog grotere uitdagingen en tekorten dan die er al waren vóór de coronacrisis. Voor elke werkgever in de zorg is de belangrijkste vraag: hoe moet ik roeien met de riemen die ik heb en, nog belangrijker, hoe houd ik mijn personeel gezond? Naast de strijd tegen corona is er nog steeds sprake van een stijging in de zorgvraag, de levensverwachting en de vergrijzing. In 2018 werd de noodklok al geluid door het UWV, over een tekort aan verplegend personeel en hoe dat tekort alleen maar groter werd. Dit zou onder andere opgelost kunnen worden door een groter aantal mensen een zorgopleiding te laten volgen en meer inzet van technologie. Maar helaas kunnen we niet meer afwachten tot verpleegkundigen zijn afgestudeerd en robots volledig zijn ontwikkeld, we hebben een innovatie nodig die vandaag nog impact heeft.

Laten we eerst eens kijken naar wie er al in de zorg werkt, in plaats van wie er nog bij moeten komen. Waar lopen de zorgmedewerkers tegenaan en waarover willen zij gehoord worden? Er is een groeiende ontevredenheid bij zorgmedewerkers over werkdruk, autonomie, aandacht, ondersteuning en waardering. Men verwacht wel van patiënten dat ze steeds meer hun eigen regie in handen nemen, maar de zorgmedewerker blijft achter op dit gebied. In een onderzoek van de Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) gaf de helft van de 750 ondervraagden aan dat ze overwegen te stoppen met werken vanwege de hoge werkdruk. Bij de vraag of de werkgever stappen zet om de werkdruk te verlagen, gaf 72% aan dat dit niet het geval was. Dit leidt al snel tot een hoog arbeidsverzuim en een langdurige re-integratie. Maar juist in de zorg is de medewerker, degene die aan de rand van het bed staat, het hardst nodig. Investeren in betrokkenheid en werkplezier zorgt voor gezonder personeel, minder arbeidsverzuim en een lagere uitstroom. Volgens minister De Jonge kan het behoud van zorgpersoneel namelijk al 17.500 tekorten schelen. Het is daarom tijd voor herinrichting van de zorgorganisatie, waarin wordt gefocust op het centraal stellen van de zorgmedewerker. En dus niet wanneer de coronacrisis voorbij is, maar juist vandaag, met alle medewerkers en werkgevers en met de inzet van de juiste middelen. Dan gaat het niet meer over ‘te weinig’, maar over ‘productiever’ en ‘meer bevlogenheid’. Kortom, we hebben het over personeel wat er nu al is maar alleen nog geactiveerd moet worden. Klaar voor de start?Auteur: Astrid Renes
Programmamanager Teamshape

Heeft u een vraag over dit artikel of over Teamshape?
Klik hier om contact op te nemen